STOOK: “Keramiek van Patty Wouters, aanraken verplicht”